BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Tin từ Ban Tổ Chức

KHẨN: Thống kê vòng thi cấp tỉnh và chuẩn bị thi cấp toàn quốc.

Thứ Hai, 06/03/2017, 04:55 CH | Lượt xem: 85472
tin tức goIOE

Sau hai ngày 4-5/3/2017 vòng thi chính thức cấp tỉnh đã hoàn thành tốt đẹp. BTC cấp toàn quốc xin thống kê các con số, hướng dẫn xem kết quả thi và lưu ý các Sở GD-ĐT chuẩn bị cho vòng thi cấp toàn quốc.

I) 

II) Các học sinh đạt kết quả cao nhất của từng khối lớp

III) 

IV) Về chọn học sinh dự thi vòng chính thức cấp toàn quốc.

+ Sau khi tổ chức thi, Sở GD-ĐT xem xét các biên bản thi để quyết định danh sách học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi vòng thi cấp toàn quốc.

+ Danh sách học sinh dự thi cấp toàn quốc gửi về theo 2 con đường:

- Bản cứng, có chữ ký và dấu của Sở GD-ĐT gửi theo Bưu điện về: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT - 35 Đài Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 11/3/2017.

- Bản mềm gồm file định dạng .doc và .pdf gửi về: dhgiang@moet.edu.vn và ioe@moet.edu.vn

+ Trong quá trình chuẩn bị thi hoặc trong khi thi, nếu học sinh đổi tài khoản thi cần báo về hộp thư ioe@moet.edu.vn từ hộp thư chính thức của Sở GD-ĐT để tiểu ban công nghệ xử lý thì học sinh mới thi được. Hệ thống chỉ chấp nhận các ID đã báo cáo vào thi vòng thi cấp toàn quốc.

V) Đăng kí tổ chức vòng thi cấp toàn quốc.

Các Sở GD- ĐT cần đăng ký có tổ chức vòng thi cấp toàn quốc bằng văn bản gửi về các địa chỉ ở mục 5) trước ngày 11/3/2017 để Ban Tổ chức cấp toàn quốc phân công giám sát và gửi Hướng dẫn mã số về các Sở GD-ĐT.

Trân trọng cảm ơn.


Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương