Tin từ Ban Tổ Chức

Khẩn : Về lịch biểu kỳ thi cấp toàn quốc !

Chủ Nhật, 31/03/2013, 08:41 CH | Lượt xem: 21360
tin tức goIOE

Để tổ chức tốt kỳ thi cấp toàn quốc ngày 6/4/2013, Ban Tổ chức cấp toàn quốc lưu ý :

Cho tới nay, đã có 59 Sở GD-ĐT gửi quyết định đăng ký các đội tuyển lớp 5, lớp 9 và lớp 11 tham gia thi cấp toàn quốc vào ngày 6/4/2013.

Đề nghị các Sở GD-ĐT thực hiện đúng thời gian biểu của kỳ thi cấp toàn quốc :

- Ngày 05/4/2013:

+ 14h00 : Họp chuẩn bị cho tổ chức thi. Kiểm tra các danh sách phòng thi, biên bản phòng thi, máy tính và đường mạng Internet của phòng thi. Lưu ý : các máy tính phải có trang thiết bị tai nghe và cài các phần mềm theo quy định, hướng dẫn (đọc phần Hướng dẫn trên trang ioe.vn).

+ Giám đốc các Sở GD-ĐT giao phong bì niêm phong hướng dẫn về mã số thi cho Chủ tịch Hội đồng thi (nếu chưa nhận được hoặc trục trặc liên quan tới phong bì này cần điện về số 0904835268 để được hướng dẫn giải quyết).

+ Các cán bộ giám sát kỳ thi từ Sở GD-ĐT khác cử đến bắt buộc phải tham gia cuộc họp này. Nếu tới thời điểm này đoàn giám sát chưa có mặt thì Sở GD-ĐT địa phương tổ chức thi phải liên hệ với Sở GD-ĐT cử đoàn giám sát để nắm tính hình. Trong trường hợp đặc biệt, Sở GD-ĐT địa phương tổ chức thi báo về số máy : 0903436757.
- Ngày 06/4/2012:

+ 7h00 : Khai mạc kỳ thi

+ 7h30 : Chủ tịch Hội đồng thi bóc phong bì niêm phong xem hướng dẫn về mã số thi cấp toàn quốc. Tổ thư ký theo hướng dẫn lấy mã số thi cấp toàn quốc in ra đủ cho các phòng thi (mỗi phòng 1 bản).

+ 7h45 : Đội tuyển lớp 11 vào phòng thi.

+ Từ 8h00 đến 8h30: Đội tuyển lớp 11 thi.

+ 8h45 : Đội tuyển lớp 5 vào phòng thi.
+ Từ 9h00 đến 9h30: Đội tuyển lớp 5 thi.

+ 9h45 : Đội tuyển lớp 9 vào phòng thi.
+ Từ 10h00 đến 10h30: Đội tuyển lớp 9 thi.

Tất cả các Sở GD-ĐT bắt buộc phải tổ chức thi theo đúng khung giờ buổi sáng 6/4/2013 theo quy định trên, chuẩn bị đầy đủ máy phát điện đề phòng mất điện lưới.

+ Nếu xảy ra sự cố đặc biệt gián đoạn thi thì BTC bắt buộc phải điện về số máy 0903436757 để báo cáo và gửi mail về địa chỉ : ioe@moet.edu.vn để được hướng dẫn tổ chức thi vào khung giờ dự phòng buổi chiều. Tuyệt đối không được tự tiện bỏ khung giờ thi buổi sáng để bố trí thi vào khung giờ buổi chiều. Nếu không có sự cố gì kỳ thi sẽ kết thúc trong buổi sáng và buổi chiều sẽ không mở đề thi.

Các quy định về gửi hồ sơ thi về BTC cấp toàn quốc và các vấn đề khác thực hiện theo công văn số 7141/BGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2012 (http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=593 ).

Ban Tổ chức kỳ thi cấp toàn quốc và các em tham gia kỳ thi cần đọc kỹ các hướng dẫn trong Tin Ban Tổ chức: http://ioe.go.vn/tin-tu-ban-to-chuc/khan-ky-thi-cap-toan-quoc-nam-hoc-20122013/1_396.html .

Trân trọng thông báo.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương