BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tin từ Ban Tổ Chức

Mã số thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ Ba, 28/02/2017, 07:29 SA | Lượt xem: 54653
tin tức goIOE

Công văn Hướng dẫn Mã số thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã được BTC cấp toàn quốc gửi về Giám đốc các Sở GD-ĐT để chỉ đạo in sao, bảo mật gửi tới các Hội đồng thi.

 Nếu hết ngày 28/2/2017, Giám đốc Sở GD-ĐT chưa nhận được thì cách giải quyết như sau:

1) Trưởng Phòng Giáo dục Trung học hoặc Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học gửi mail từ địa chỉ mail chính thức của Phòng mình về địa chỉ: ioe@moet.edu.vn và dhgiang@moet.edu.vn với nội dung:
+ Báo cáo việc Giám đốc Sở chưa nhận được Phong bì bảo mật Hướng dẫn Mã số thi cấp tỉnh từ BTC cấp toàn quốc.

+ Cho biết địa chỉ mail của Giám đốc Sở GD-ĐT.

2) BTC cấp toàn quốc sẽ gửi công văn Hướng dẫn Mã số thi cấp tỉnh về địa chỉ mail của Giám đốc Sở GD-ĐT để Giám đốc chỉ đạo việc in sao, gửi bảo mật tới các Hội đồng thi.
Các Hội đồng thi cần đọc kĩ thông báo trước đây để tổ chức tốt vòng thi chính thức cấp tỉnh:
http://ioe.go.vn/tin-tu-ban-to-chuc/khan-to-chuc-vong-thi-chinh-thuc-cap-tinhthanh-pho-truc-thuoc-trung-uong/1_3194.html

Đề nghị các bạn thông báo tới các chuyên viên chỉ đạo tiếng Anh, các Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học thông báo Khẩn này!

Trân trọng cảm ơn!

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 18

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương