BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tin từ Ban Tổ Chức

Những lưu ý về tổ chức vòng thi cấp toàn quốc

Thứ Ba, 11/04/2017, 01:03 CH | Lượt xem: 30008
tin tức goIOE

Ban Tổ chức cấp toàn quốc đã gửi tài liệu Hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc (trong phong bì bảo mật) tới Giám đốc của 59 Sở GD-ĐT (có đăng ký tổ chức thi). Để các Sở GD-ĐT tổ chức tốt vòng thi chính thức vào sáng 15/4/2017, xin lưu ý thêm các điểm sau:

Mã số thi 

1) Nếu Sở GD-ĐT nào chưa nhận được Phong bì bảo mật về Hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc (gửi trực tiếp Giám đốc Sở) thì cần báo gấp về mail dhgiang@moet.edu.vn hoặc số máy 0903436757.

2) Nếu Sở GD-ĐT chỉ tổ chức thi tại 1 địa điểm thì không được mở phong bì bảo mật và chỉ mở theo giờ quy định đã ghi ngoài phong bì. Trong trường hợp thi tại nhiều địa điểm thì mở phong bì để in sao Hướng dẫn và quy định Hội đồng tại các địa điểm mở đúng giờ quy định.

Những công việc cần chuẩn bị

1) Kiểm tra danh sách học sinh dự thi, đặc biệt là số ID tại địa chỉ:
http://ioe.go.vn/Doi-tuyen-thi-toan-quoc.html

Tiểu ban Công nghệ đã duyệt thi cho các ID đã đăng ký. Học sinh bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản với số ID đã đăng ký thì mới vào thi được. Trong trường hợp thay đổi tài khoản thi kể cả trước hay trong khi thi thì Sở GD-ĐT phải gửi yêu cầu về địa chỉ ioe@moet.edu.vn và điện số máy 0947076968 để tiểu ban công nghệ xử lý kịp thời, khi đó học sinh mới thi được. Tiểu bạn công nghệ không xử lý theo yêu cầu cá nhân.

2) Cơ sở vật chất: 
- Phòng máy với máy tính đã cài đặt trình duyệt Google Chrome và phần mềm Adobe flash player. Nếu chưa cài đặt thì xem Hướng dẫn để cài đặt tại địa chỉ:

http://ioe.go.vn/Huong-dan.html

- Kiểm tra phần âm thanh và tai nghe đảm bảo chất lượng để học sinh làm bài thi nghe.

- Hệ thống mạng internet đảm bảo dung lượng để không ảnh hưởng tới tốc độ làm bài của học sinh.

- Hệ thống điện dự phòng khi điện lưới mất điện.

3) Các văn bản

- Danh sách phòng thi

- Biên bản phòng thi

- Quyết định thành lập Hội đồng thi

- Báo cáo về việc tổ chức vòng thi

4) Bảo mật Phong bì “Hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc”

Các khung gờ thi

Cá khối thi vào ngày 15/4/2017 theo các khung giờ:

+ Lớp 11 thi từ 8h00' đến 8h30'

+ Lớp 5 thi từ 9h00' đến 9h30'

+ Lớp 9 thi từ 10h00' đến 10h30' 

 Xử lý các tình huống khi tổ chức thi

1) Học sinh đăng nhập đúng tài khoản đăng ký nhưng không được (mất tài khoản) thì cho phép thi bằng tài khoản mới (nếu có tài khoản đã qua vòng tự luyện thứ 30) nhưng phải báo về số máy 0947076968 để tiểu ban công nghệ xử lý

2) Nếu học sinh tuy Đăng nhập được nhưng vào thi bị từ chối thì có nghĩa là học sinh chưa hoàn thành vòng tự luyện thứ 30 đồng nghĩa với học sinh không thể tham gia vòng thi thì Hội đồng lập biên bản cho dừng thi nhưng không cho ra khỏi phòng thi trong thời gian đang tổ chức thi.

3) Nếu học sinh làm bài xong mà không thấy hiển thị kết quả thi thì điện ngay về 0947076968 để tiểu ban công nghệ xem trong hệ thống và báo kết quả thi nếu có.

4) Nếu học sinh đến muộn hoặc sự cố tại địa điểm thi không quá 15 phút thì vẫn cho thi bình thường nhưng phải ghi rõ vào biên bản.

5) Nếu sự cố tại địa điểm thi quá 15 phút thì điện về số máy 0903436757 để được Hướng dẫn cách xử lý.

6) Nếu nhập địa chỉ để lấy mã số thi mà không được tức là đã nhập nhầm vào Google, phải nhập đúng vào khe địa chỉ như vị trí ở hình dưới:

Công việc sau khi tổ chức thi

1) Tập trung các biên bản thi có đầy đủ chữ ký của học sinh và các giám thị.

2) Làm báo cáo tình hình tổ chức thi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi

3) Gửi báo cáo tình hình thi và các biên bản thi (cần có bản sao để lưu tại Sở GD-ĐT) trước ngày 21/4/2017 bằng thư bảo đảm về :

Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Về vấn đề giám sát chéoTrân trọng thông báo và chúc các Sở GD-ĐT tổ chức tốt vòng thi chính thức cấp toàn quốc!

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương