Tin từ Ban Tổ Chức

Những thông tin về vòng thi chính thức cấp trường THCS.

Chủ Nhật, 11/12/2016, 10:54 CH | Lượt xem: 85435
tin tức goIOE

Trong các ngày 10-11/12/2016, các trường THCS đã tổ chức tốt vòng thi cấp mình. Một số sự cố đã được xử lý kịp thời. Sau đây là báo cáo của Tiểu ban công nghệ trực xử lý các tình huống.

1) Một số học sinh bị mất tài khoản (không truy cập được để thi). Những trường hợp không đăng ký địa chỉ thư điện tử sẽ không thể lấy lại được tài khoản thi.
2) Một số học sinh chưa vượt vòng tự luyện thứ 15 nên hệ thống không cho thi.
3) Khoảng 5  trường  bị sự cố điện nên không thi được (trong đó có  trường THCS Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), cá biệt có nơi cả huyện bị mất điện.
4) Có trường dùng máy nổ nhưng các cháu chạy qua tuột dây điện hoặc đang thi học sinh đạp nhầm vào nguồn điện dẫn đến mất điện đột ngột nên kết quả không có.
5) Nhiều cuộc gọi yêu cầu xóa kết quả để thi lại buổi khác tra ra thì  có trường hợp đúng là lỗi mạng chưa có điểm nhưng cũng có trường hợp chưa đạt mức điểm như mong muốn nên xin thi lại. Ban Tổ chức không chấp nhận việc thi lại khi không có sự cố được xác nhận bởi biên bản thi. 
6) Nhiều giáo viên chưa biết cách tạo mã thi, đến lúc thi mới tiến hành hoặc cung cấp mã thi cho học sinh ở nhà thi. Trên hệ thống có những học sinh thi nhiều lần nhưng chỉ kết quả lần thi có biên bản phòng thi xác nhận mới có giá trị.
7) Một số trường quản lý mã thi chưa đúng quy định: cấp mã thi cho học sinh làm ở nhà, không khoá mã sau khung giờ thi.
8) Có một số trường hợp giáo viên không thấy kết quả cũng như thấy điểm học sinh bằng 0 nhưng không biết cách gọi lên để xóa kết quả cho các em thi lại.Cuối ngày CN mới hỏi và thắc mắc nên không thể cho thi bù kịp
9) Dưới đây là thống kê từ hệ thống (chưa rõ có biên bản thi xác nhận hay không) về Top 10 của mỗi khối lớp.
10) Số học sinh thi trên hệ thống: 367.962 em, trong đó: lớp 6 có 109.793 em, lớp 7 có 99.304 em, lớp 8 có 90.310 em, lớp 9 có 68.555 em.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương