Tin từ Ban Tổ Chức

Thông báo từ Ban tổ chức IOE: Về vòng thi chính thức ngày 03/03 và 04/03/2018

Thứ Tư, 31/01/2018, 11:19 SA | Lượt xem: 43019
tin tức goIOE

Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin lưu ý các Sở GD-ĐT, các Phòng GD-ĐT và các trường THPT về vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường đối với THPT được tổ chức vào 2 ngày 03 & 04/03/2018 như sau:

1.Về lịch thi và ca thi

 

2. Về điều kiện dự thi:

- Để tham gia vòng thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh TH và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

- Để tham gia vòng thi cấp trường đối với THPT, học sinh trung học phổ thông phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

Ban tổ chức sẽ cập nhật hướng dẫn về mã số thi trong thông báo tiếp theo.

Chúc các Hội đồng thi tổ chức tốt vòng thi chính thức.

Chúc các em học sinh chuẩn bị kỹ, tự tin, làm bài đạt kết quả tốt.

Cấp học NGÀY THI
03/03/2018
(Thí sinh thi tại hội đồng trường)
04/03/2018
(Thí sinh thi tự do)
Cấp tiểu học Khối lớp 3:  từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30  Khối lớp 3:  từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30 
Khối lớp 4: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30  Khối lớp 4: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30 
Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30  Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30 
Cấp THCS Khối lớp 6: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30  Khối lớp 6: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30 
Khối lớp 7 : từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30  Khối lớp 7 : từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30 
Khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30  Khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30 
Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30  Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30 
Cấp THPT Khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30  Khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30 
Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30  Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30 
Khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30  Khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30 

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương