Tin từ Ban Tổ Chức

[Thông báo] Về việc thay đổi thông tin cá nhân phù hợp năm học mới

Thứ Tư, 01/08/2018, 09:41 SA | Lượt xem: 23310
tin tức goIOE

Ban Tổ chức cấp toàn quốc thông báo về việc đổi thông tin cá nhân của tài khoản đã sử dụng trong năm học 2017 - 2018 để phù hợp với năm học 2018 - 2019.

1) Nếu học sinh đăng ký tài khoản mới thì làm theo Hướng dẫn và đăng ký theo lớp, trường mà mình sẽ học vào năm học 2018 - 2019.

2) Nếu học sinh dùng tài khoản của năm học 2017 - 2018 thì cần thay đổi thông tin cá nhân phù hợp với năm học 2018 - 2019 như sau:

- Bước 1: Đăng nhập theo tài khoản hiện có

- Bước 2: Click vào "Thay đổi thông tin" để cập nhật lại các thông tin theo năm học 2018 - 2019

- Bước 3: Cập nhật các thông tin theo năm học 2018 - 2019 rồi chọn Đồng ý.

- Bước 4: Bạn sẽ thấy thông báo của Hệ thống và chọn Đóng để trở về Trang chủ

Như vậy, bạn đã thay đổi xong thông tin cá nhân để tài khoản năm học trước sẽ sử dụng trong năm học mới.

Sau khi xuất hiện cửa sổ thông báo cập nhật thông tin thành công, bạn nên thoát khỏi tài khoản, đăng nhập lại và kiểm tra thông tin giáo dục của tài khoản (như lớp, trường, quận, huyện...) đã chính xác theo năm học 2018 - 2019.

Bạn lưu ý các thông tin cần chính xác để đảm bảo quyền lợi cho bạn khi tham gia thi.

3) Thời hạn thay đổi thông tin cá nhân cho tài khoản cũ: Từ 00:00 ngày 02/08/2018 đến 23h59' ngày 31/08/2018.

Sau thời hạn này, các tài khoản đã thay đổi sẽ không thay đổi được thông tin cá nhân.

Các tài khoản chưa thay đổi Hệ thống sẽ yêu cầu thay đổi.

Đề nghị các bạn chia sẻ thông tin này đến các học sinh tham gia IOE vào năm học mới!

Trân trọng cảm ơn.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương