Tin từ Ban Tổ Chức

Về các vòng tự luyện 16, 17.

Thứ Năm, 08/12/2016, 12:08 SA | Lượt xem: 127494
tin tức goIOE

Mặc dù Ban Tổ chức đã ra thông báo làm rõ việc này, nhưng nhiều thầy cô và học sinh vẫn hỏi: Muốn thi vòng cấp trường thì có phải dừng lại tự luyện ở vòng 15 hay không? Các học sinh đã thi vòng tự luyện 16 hay 17 có thi được vòng cấp trường không?

Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin đăng lại mục 7) của thông báo trước:


Về các vòng tự luyện: Các vòng tự luyện là độc lập với các vòng thi chính thức kể cả về hình thức thi và thời gian thi. Bởi vậy khi có vòng tự luyện mới học sinh tiếp tục tự luyện các vòng 16, 17 mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi thi vòng chính thức cấp trường. Hệ thống chỉ kiểm soát việc học sinh đã qua vòng 15 tự luyện hay chưa. Có nghĩa là khi học sinh thi vòng tự luyện 16 hay 17 tức là thoả mãn "đã hoàn thành vòng 15" và thi được vòng thi cấp trường. Như vậy các học sinh cấp THCS vẫn tiếp tục tự luyện vòng 16 hay không tự luyện vòng 16 mà đã qua vòng tự luyện 15 đều thi được vòng thi các ngày 10-11/12/2016. Học sinh tiểu học của các trường gặp sự cố vẫn có thể tự luyện vòng 16,17 mà không ảnh hưởng gì tới việc thi vòng thi cấp trường vào các ngày 17-18/12/2016.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương