Tin từ Ban Tổ Chức

Về việc thay đổi thông tin cá nhân phù hợp năm học mới

Thứ Ba, 18/07/2017, 09:48 CH | Lượt xem: 81201
tin tức goIOE

Ban Tổ chức cấp toàn quốc thông báo về việc đổi thông tin cá nhân của tài khoản đã sử dụng trong năm học 2016 - 2017 để phù hợp với năm học 2017 - 2018.

1) Nếu học sinh đăng ký tài khoản mới thì làm theo Hướng dẫn và đăng ký theo lớp, trường mà mình sẽ học vào năm học 2017 - 2018.

2) Nếu học sinh dùng tài khoản của năm học 2016 - 2017 thì cần thay đổi thông tin cá nhân phù hợp với năm học 2017 - 2018 như sau:

- Bước 1: Đăng nhập theo tài khoản hiện có

- Bước 2: Click vào "Thay đổi thông tin" để cập nhật lại các thông tin theo năm học 2017 - 2018

- Bước 3: Cập nhật các thông tin theo năm học 2017 - 2018 rồi chọn OK.

- Bước 4: Bạn sẽ thấy thông báo của Hệ thống và chọn Đóng để trở về Trang chủ

Như vậy, bạn đã thay đổi xong thông tin cá nhân đẻ tài khoản năm học trước sẽ sử dụng trong năm học mới.

Bạn nên Thoát khỏi Đăng nhập và hôm sau vào kiểm tra lại kết quả mà hệ thống cập nhật.

3) Thời hạn thay đổi thông tin cá nhân cho tài khoản cũ: Lúc 23h59' ngày 15/8/2017.

Sau thời hạn này, các tài khoản đã thay đổi sẽ không thay đổi được thông tin cá nhân.

Các tài khoản chưa thay đổi Hệ thống sẽ yêu cầu thay đổi.

Đề nghị các bạn chia sẻ thông tin này đến các học sinh tham gia IOE vào năm học mới!

Trân trọng cảm ơn.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương