BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tin tức muôn nơi

Danh sách các trường đại học ở Hà Nội xét tuyển học bạ THPT cập nhật mới nhất

Thứ Ba, 15/05/2018, 09:51 SA | Lượt xem: 948
tin tức goIOE

Tổng hợp danh sách các trường đại học ở Hà Nội xét tuyển học bạ năm 2018 cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

1. HV Báo chí và Tuyên truyền

- Điều kiện xét tuyển:

+ Học sinh các trường chuyên/năng khiếu có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt 

+ Năng khiếu báo chí từ 5.0 trở lên

- Học kỳ xét tuyển: 6 học kỳ

2. Đại học Luật Hà Nội

 - Điều kiện xét tuyển:

+ Điểm từng môn thuộc tổ hợp đạt từ 8 điểm trở lên

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

3. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Nhóm ngành 1: Nhóm ngành 1: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 20

+ Nhóm ngành 2: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0; Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

+ Nhóm ngành 3: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18

+ Ngôn ngữ Anh: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 11 và lớp 12

4. Đại học Mỏ - Địa chất

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 kỳ.

+ Hạnh kiểm Khá trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12

5. Đại học Hòa Bình

- Điều kiện xét tuyển:

+  Tổng điểm các môn khối A: 18đ (ĐH); 16,5đ (CĐ)

+ Tổng điểm các môn khối H, H1: 17đ (Năng khiếu: 5,5; Văn hóa: 6)

+ Tổng điểm các môn khối V, V1: 17,5đ (Năng khiếu: 5,5; Văn hóa: 6)

- Học kỳ xét tuyển: 5 học kỳ hoặc kết quả lớp 12

Năm 2018, nhiều trường đại học top đầu ở Hà Nội xét tuyển bằng học bạ

6. Đại học Thành Đô

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Điểm trung bình chung lớp 11, hoặc học kỳ I lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên

+ Điểm trung bình chung lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên

+ Điểm tổng kết lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 từ 18,0 điểm trở lên

+ Điểm tổng kết lớp 10, lớp 11, kỳ I lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 từ 18,0 điểm trở lên

- Học kỳ xét tuyển: 5 học kỳ hoặc kết quả lớp 12

7. Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

- Điều kiện xét tuyển: 

Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển. Hạnh kiểm khá trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

8. Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

- Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

9. Học viện Tài chính

- Điều kiện xét tuyển: 

+  Học lực giỏi 3 năm THPT

+ Học lực giỏi 2 năm THPT, trong đó có lớp 12.

+ Đạt học sinh giỏi tỉnh về khoa học kĩ thuật, năng khiếu.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, 12

10. Đại học Thành Đông

- Điều kiện xét tuyển:

Tổng điểm để xét tuyển hệ đại học theo tổ hợp 3 môn ≥ 18. Hạnh kiểm khá.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

11. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

- Điều kiện xét tuyển: 

Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ

12. Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 kỳ, trong đó điểm trung bình một môn học phải lớn hơn hoặc bằng 6,5.

+ Hạnh kiểm khá.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12

13. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Điều kiện xét tuyển:  Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

14. Đại học Lâm nghiệp

- Điều kiện xét tuyển: 

Điểm trung bình của tổ hợp các môn học xét tuyển lớp 12 từ 5,0 điểm trở hoặc trung bình của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 từ 5,0 điểm trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ hoặc lớp 12

15. Học viện Ngân hàng

- Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia, chuyên các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

+ Kết quả trung bình điểm các môn trong tổ hợp đạt từ 6; 6,5; 7; 7,5 điểm trở lên tùy từng ngành.

16. Đại học Công nghiệp Việt - Hung

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT

- Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ

17. Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội

- Điều kiện xét tuyển: Học lực từ loại Khá và có điểm trung bình chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm trên đạt từ 6.5/10 trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 11, 12

18. Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

- Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình của 3 năm học

- Học kỳ xét tuyển: 6 Kỳ

19. Đại học Mỹ thuật Việt Nam

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tốt nghiệp THPT và có năng khiếu mỹ thuật

+ Điểm trung bình môn Ngữ văn của 3 năm học THPT phải đạt 5,0 trở lên

+ Ngành Sư phạm mỹ thuật phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên

- Học kỳ xét tuyển: 3 năm

20. Đại học Nội vụ

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tốt nghiệp THPT

+ Hạnh kiểm lớp 12 loại Khá

+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

21. Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

- Điều kiện xét tuyển: 

 + Tốt nghiệp THPT

+ Điểm trung bình cộng từng môn văn hóa xét theo từng ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải đạt từ 5,0

- Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ 

22. Đại học Đông Đô

- Điều kiện xét tuyển:

+ Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 16.5 trở lên.

+ Hạnh kiểm năm lớp 12 đạt khá trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

23. Đại học Phương Đông

- Điều kiện xét tuyển:

+ Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn trong đó tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

+ Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung các môn cả năm (không áp dụng tổ hợp 03 môn), trừ ba ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật không áp dụng phương thức 3. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên

+ Ngành Kiến trúc, tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên, Điểm môn Vẽ Mỹ thuật lớn hơn hoặc bằng 4 (Vẽ MT ≥ 4).

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

24. Đại học Thăng Long

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 18 (không có môn nào <5)

- Học kỳ xét tuyển: 6 kỳ

25. Đại học Đại Nam

- Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm trung bình học tập 03 môn học theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm, có hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 12

26. Đại học Thành Tây

- Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình kết quả học tập của thí sinh ở lớp 10, 11,12 hoặc điểm tổng kết 3 môn năm học lớp 12 của tổ hợp 3 môn đăng ký xét tuyển theo ngành >= 18 điểm thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào bậc đại học.

- Học kỳ xét tuyển: Lớp 10, 11, 12

Phương Anh/GIADINHMOI.VN

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương